Wednesday, March 21, 2012

വാട്ടര്‍ കലാപം


ശ്രദ്ധിക്കുക.......
നമുക്കിടയില്‍ ഇങ്ങനെയും ഒരു സമൂഹം....ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ..
സൂക്ഷിച്ചില്ലേല്‍ നമുക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടര്‍ കലാപം നടത്തേണ്ടി വരും.... ..
so... save water...
 

No comments:

Post a Comment

നന്ദി...!!!!